Розділ 4. Тенденції модернізації освітньої діяльності вищої школи в ЄС та в Україні

Мета лекції:

Формування системи знань щодо модернізації освітньої діяльності вищої школи в умовах суспільства знань у європейському та національному контекстах; формування готовності до порівняльного аналізу розглядуваних процесів.

Питання:

4.1. Актуальні компетентності, необхідні на ринку праці в умовах суспільства знань. Європейська та національна рамки кваліфікацій.

4.2. Студенто-центрований підхід до організації освітнього процесу у вищій школі.

4.3. Цифровий підхід в інноваційній  освітній діяльності вищої школи.