Розділ 3. Суспільно-політичні, соціально-економічні та культурно- освітні чинники розвитку вищої освіти в суспільстві знань

Мета лекції:

Формування системи знань щодо сутнісних змін у розвитку вищої освіти у світі, Європейському регіоні та в Україні, що пов’язані із процесами глобалізації, інтернаціоналізації, лібералізації, регіоналізації, структурної диференціації, масифікації, університизації, професіоналізації; формування готовності до компаративного аналізу досліджуваних процесів.

Питання:

3.1. Політична, економічна та культурна глобалізація як чинник розвитку вищої освіти.

3.2. Регіоналізація (європеїзація) як чинник розвитку вищої освіти.

3.3. Інтернаціоналізація вищої освіти.

3.4. Масовізація вищої освіти.