8.4.в. Академічний вимір Болонського процесу

Розгляд академічного виміру Болонського процесу передбачає характеристику тих його складових, що безпосередньо спрямовані на зміни навчального процесу. У даному контексті дослідники  вважають за корисне виокремити якісні та кількісні аспекти реформаційних перетворень, що впливають на безпосереднього споживача освітніх послуг ‒ студента. Завдання здійснення якісних змін навчального процесу відображено в усіх основоположних документах реформ та включають такі складові:

 • запровадження студенто-ценрованого підходу (Лондонське та подальші комюніке), що перетворився на провідний принцип реалізації Болонського процесу;
 • розробка наднаціональних, національних та інституційних механізмів забезпечення якості овіти (Берлінське та подальші комюніке), формування готовності студента до особистої відповідальості за результати власного навчання шляхом зарповадження гнучких навчальних траєкторій (Лондонське, Лювен-ла-Ньовське комюніке);
 • визначення системи професійних компетентностей, що необхідні для працевлаштування випускника (Сорбонська декларація, Берлінське та Лювен-ла-Ньовське комюніке) та розвитку його професійної кар’єри (Лондонське комюніке, Лондонське комюніке);
 • запровадження модульних навчальних програм, гнучких невеликих юнітів (smaller, flexible units), що дають можливість отримати мікрокредитів (microcredentials), необхідних для працевлаштування на конкретному робочому місці (Паризьке та Римське комюніке);
 • зростання ролі вищої освіти у формуванні у студентів якості активного громадянства, що є необхідною умовою збереження демократичного суспільства (Берлінське, Бергенське, Лондонське, Лювен-ла-Ньовське, Римське  комюніке);
 • поглиблення європейського виміру освіти з метою осмислення студентами своєї європейської ідентичності (Берлінське комюніке);
 • формування почуття поваги до інших культур, до їх різноманіття, навичок спілкування з представниками інших культур  (Лювен-ла-Ньовське та  Римське комюніке);
 • формування міжнародної і міжкультурної компетентностей шляхом інтернаціоналізації освітніх програм та участі в інноваційних міжнародних середовищах у своїх закладах, отримання досвіду певної форми мобільності, використовуючи фізичний, покращений цифровими засобами (віртуальний) або змішаний формати (Римське комюніке);
 • розвиток іншомовних умінь (Лювен-ла-Ньовське комюніке).

Кількісний аспект змін, що можуть бути предметом аналізу у межах розгляду академічного виміру Болонських реформ, передбачає характеристику таких процесів:

 • зростання кількості студентів з інших регіонів світу, що приїздять до Європейського простору вищої освіти в результаті зростання його привабливості;
 • зростання обсягів студентської мобільності у межах ЄПВО (охопити мобільність 20% студентів) (Паризьке та Римське комюніке);
 • зростання кількості студентів, що навчаються у якісних (акредитованих) навчальних закладах Лондонське та подальші комюніке);
 • зростання кількості студентів, що навчаються за індиві­дуальними освітніми траєкторіями (Лондонське та подальші комюніке).