8. Болонський процес як стратегія формування європейського простору вищої освіти: цілі, етапи розвитку, виміри змін

 

Мета лекції: формування у здобувачів ступеня PhD системи знань щодо стратегій, завдань, етапів розвитку Європейського простору вищої освіти, вимірів змін національних систем вищої освіти країн-учасниць Болонського процесу; розвиток готовності до компаративного аналізу розглядуваних процесів.

Питання

8.1. Ключові поняття теми.

8.2. Передболонський період європейської інтеграції у сфері вищої освіти: етапи  розвитку.

8.3. Етапи розвитку Болонського процесу.

8.4. Виміри змін у національних системах вищої освіти країн-членів Болонського клубу у контексті реалізації реформ.

8.4.а. політичний вимір;

8.4.б. соціальний вимір;

8.4.в. академічний вимір;

8.4.г. культурний вимір.