Розділ 7. Інноваційні підходи до менеджменту вищої освіти в сучасному світі

Мета лекції:

Формування у здобувачів ступеня PhD системи знань щодо інно­ваційних підходів до менеджменту вищої освіти в сучасному світі; роз­виток готовності до компаративного аналізу розглядуваних процесів.

Питання

7.1. Ключові поняття теми та чинники розвитку інноваційного менеджменту вищої школи у глобальному контексті.

7.2. Автономізація менедженту вищої школи у ЄПВО. Проєкт ATHENA Результати для України.

7.3. Ризик-менеджмент у сучасній вищій освіті: Аналіз британського досвіду.

7.4. Менеджмент міжнародної діяльності університету: світовий досвід.

7.5. Фандрейзинг як інноваційний підхід до менеджменту вищої школи: американський досвід.