Розділ 6. Забезпечення якості вищої освіти: європейський, національний та інституційний виміри

Формування системи знань щодо етапів та актуальних тенденцій розвитку європейського співробітництва у забезпеченні якості вищої освіти (ЗЯВО), особливостей функціонування структур зовнішнього та внутрішнього  ЗЯВО в Україні; розвиток готовності до компаративного аналізу розглядуваних процесів.

Питання:

6.1. Ключові поняття теми.

6.2. Етапи формування європейського виміру ЗЯВО.

6.3. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському росторі вищої освіти.

6.4. Особливості функціонування структур зовнішнього та внутрішнього  ЗЯВО в Україні.