Розділ 5. Наукова та інноваційна діяльність закладів вищої освіти у світі, ЄС та в Україні: тенденції розвитку

 

Мета лекції:

Формування системи знань щодо історичних витоків та актуальних тенденцій розвитку наукової та інноваційної діяльності закладів вищої освіти в національному, європейському та глобальному контекстах; формування готовності до компаративного аналізу розглядуваних процесів.

Питання:

5.1.Поняттєвий апарат теми. Законодавча база наукової та інноваційної діяльності у вищій школі  України.

5.2. Етапи розвитку наукової й інноваційної місії університетів світу.

5.3. Національні моделі взаємодії освітньої та наукової діяльності університету.

5.4. Університет в інноваційній системі суспільства.

5.5.Управління науковою діяльністю (УНД) сучасного університету (порівняльний аналіз УНД дослідницького та навчального університетів США).

5.6. Питання наукової та академічної доброчесності у Європейському просторі вищої освіти та Європейському науковому просторі.