2. Історичні витоки сучасної вищої освіти:

Мета лекції:

  • формування розуміння історичних витоків розвитку вищої освіти на глобальному, європейському та національному рівнях розгляду;
  • розвиток навичок системного аналізу чинників розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах.

Питання:

2.1. Розвиток освіти підвищеного рівня в Європі, світі та в Україні.

2.2. Розвиток університетської освіти в Європі та в Україні.

2.3. Моделі університету та їх теоретичне обґрунтування.