Розділ 1. Порівняльна педагогіка як галузь наукових знань

Мета лекції:

Розвиток системи знань про методологію досліджень, джерельну базу та актуальну проблематику досліджень у галузі порівняльної педагогіки у національному, європейському та світовому контекстах; формування у молодих науковців готовності до досягнення європейських стандартів якості досліджень у галузі порівняльної педагогіки.

Питання:

1.1. Предмет та функції порівняльної педагогіки (ПП)

1.2. Історичні етапи розвитку порівняльної педагогіки

1.3. Методологічні підходи, принципи, методи та джерела досліджень у галузі порівняльної педагогіки

1.4. Дослідження з педагогіки вищої школи у світі, в Європі та Україні: інституційний аспект